Thursday, November 23, 2017

La naturo - lacertoj

Jen ovoj de lacerto
Tio estis la somero, mi tiam dungis laboristojn, por ke ili faru korton ĉe la domo. Por tiu celo ili devis transporti iom da sablo. Ĝi kuŝis proksime de domo tra eble kvar jarojn. En ia momento ili alportis al mi ovetoj, sed tiuj ĉi ovetoj estis molaj. Unu el laboristoj konstatis, ke ovetoj apartenas al serpento, kaj konsilis al mi, ke detruu ilin. Ankoraŭ laboristoj trovis alian grupon de ovoj, sed mi protektis ilin, kaj enfosis ilin en sablon. Finfine naskiĝis ne serpentoj, sed lacertoj. Estas interese, kie loĝas lacertoj dum malvarmaj tagoj. Mi konvinkiĝis, ke en pura sablo ĉirkaŭ 30 - 40 cm subtere.

Friday, November 17, 2017

La aŭtuno - 2017

ne tro videbla, sed en la lasta momento mi faris ĉi fotografion
La aŭtuno - 2017
La nunjara aŭtuno evidentiĝas pluvema, nuba, malserena. Ĝenerale estis ne tro belaj tagoj. Kamparanoj havis malfacilaĵon por rikolti aŭtunan produktojn, krome ili ne povas eĉ en ĝusta tempo semi grenojn.
Pro malkonvena vetero mankis tiel bela aŭtuna okazintaĵo - somero de santa Martino. Ĝi okazigas nur dum sunaj, iom ventaj tagoj.
Mi pensas, ke birdoj el nordaj landoj jam revenis al pli varmaj regionoj. Mi vidis tre longan ŝnuron de gruoj, vere impona. Mi tiel longan ŝnuron de birdoj ankoraŭ ne observis. Tio estis la sesa novembro.

Saturday, November 11, 2017

Pola historio - antaŭ 99 jaroj

Nur tiu nacio komprenas, kiu perdis sian teritorion por 123 jaroj, Kaj, sekve kun granda konsekvenco reakiris ĝin denove. Tio okazis en Polujo dank' al eminentaj polaj patriotoj en 1918 jaro. Do, hodiaŭ mia patrujo celebras tiun ĉi datrevenon. Tio estis antaŭ 99 jaroj. Ne ĉiuj scias el la mondo, ke tri najbaraj landoj dividis Pollandon je tri partoj, kaj poste aneksis al siaj landoj. Ni nuntempaj poloj klinas kapon por ĉiuj niaj antaŭuloj, ke ili tiel saĝe agis, kuraĝe batalis, ke ni nun povas paroli pole, havi propran kulturon, havi patrujon. Gloro al niaj herooj